يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

  درباره ما

  گالری عکس

سی و ششمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گرامی باد

 
[ ارسال عکس ]
آرشیو گالری تصاویر  

  ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور


  آمار
  نقش فرهنگ در حسابداری به قلم معصومه بذرافشان
[ چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - 05:47:57 ]

 نقش فرهنگ در حسابداری


 

 

معصومه بذرافشان:
مدرس دانشگاه  آزاد اسلامی اوزودانشجوي دکتراي حسابداري

 

 

مقدمه

نفوذ فرهنگ در سيستم هاي حسابداري در کشورهاي مختلف بيش از سه دهه است که مورد تحقيق قرار مي گيرد. ارزش هاي متفاوت فرهنگي از     نحوه ي عمل حسابداري يکسان در سطح جهاني جلوگيري مي نمايد[1].

مطالعات زيادي وجود دارند، که اظهار مي دارند فرهنگ يک کشور عامل مهمي است که بر سيستم حسابداري اثرگذار است و فرهنگ عاملي است که نياز به بررسي دارد.

تمرکز بر نقش فرهنگ در حسابداري براي اولين بار در ادبيات تجارت بين الملل مطرح گرديد و از سال 1980 بخش مهمي از تحقيقات اساسي حسابداري بين المللي شد. براي مثال، مک- کينون در پژوهشي در مورد توسعه تاريخي سيستم حسابداري در ژاپن، اهميت فرهنگ بر توسعه و عمليات سيستم حسابداري را شناسايي نمود و بيان داشت که توسعه ي حسابداري، مانند هر جريان اجتماعي ديگر، از فرهنگ ملي و محيط سازماني تاثير مي پذيرد.

[2]. براي تشخيص نفوذ فرهنگ بر سيستم حسابداري، بلوم و نصيري، تجزيه و تحليلي را از شباهت ها و تفاوت ها در فرايند تدوين استانداردهاي حسابداري کشورهاي انتخاب شده ارائه نمودند و اظهار داشتند که تفاوت هاي خردمندانه برحسب فرهنگ کشورها مي باشد و تدوين استاندارد در هر کشوري تابعي از اقتصاد، سياست و محيط اجتماعي (فرهنگ) آن کشور مي باشد [3].


 Image result for ‫نقش فرهنگ در حسابداری‬‎


اجماع عمومي بر عوامل محيطي موثر بر محيط حسابداري، شامل فرهنگ، توسعه ي اقتصادي، توسعه ي سياسي، توسعه ي بازار سرمايه، سطح تورم، قوانين مالياتي، سيستم حقوقي و سطح آموزش است[4]،[5]،[6]. از ميان اين عوامل، فرهنگ يکي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر روي توسعه ي حسابداري است و تاکنون بيشترين تأکيد در مطالعات بر روي آن بوده است. اين مطالعات از متغيرهاي ارائه شده توسط هوفستد در مورد ابعاد فرهنگ در توضيح تفاوت بين نحوه گزارش گيري و افشا در کشورهاي مختلف استفاده کرده اند[7]. به عنوان مثال، گري با تلفيق ارزش هاي فرهنگي مطرح شده توسط هوفستد و تعيين چهار بعد ارزشي حسابداري، مدلي را براي بررسي تاثير فرهنگ بر سيستم هاي حسابداري ارائه داد که شديدا مورد استقبال محققان قرار گرفت[8].

 

فرهنگسازماني

‌در مورد فرهنگ‌ سازماني تعاريف متعددي ارائه شده است كه به مواردي از آن ها اشاره مي‌شود:

استيفن‌ رابينز مي‌گويد: افراد از نظر شخصيت‌ داراي نوعي ثبات رويه هستند كه مي‌توان‌ براساس آن نوع نگرش و رفتار آن ها را پيش‌بيني‌ كرد. سازمان هم مانند انسان داراي ويژگي هايي است كه اين ويژگي ها مي‌توانند به‌ صورت صميمي، خلاق، نوآور يا محافظه كار باشند. براساس همين ويژگيها ميتوان نگرشها و رفتارهاي كساني را كه درون اين سازمانها هستند، پيشبيني كرد.

مقصود اين است كه ميخواهيم بگوييم در سازمان يك متغير سيستمي وجود دارد و آن پديده را نميتوان به راحتي تعريف كرد ولي بهطور حتم وجود دارد و افراد براي معرفي سازمان از اصطلاحات، عبارات و كلمههاي مشابه استفاده ميكنند، ما اين متغير را فرهنگ سازماني ميناميم. همانگونه كه در فرهنگ هاي قبيلهاي با بيان عبارت ها يا اصطلاحات خاص، نوع كنش يا واكنش اعضاي قبيله نسبت به يكديگر و به خارجيان مشخص ميشود، سازمانها هم فرهنگهايي دارند كه بر نوع رفتار اعضا اثر ميگذارد يا نوع رفتار آنان را تعيين ميكند (رابينز، 1379، ص 2-371) رابينز در يك تعريف ديگر، فرهنگ سازماني را نظام معاني مشتركي ميداند كه بهوسيله اعضاي سازمان حفظ و به تمايز سازمان از سازمانهاي ديگر منجر ميشود (اكبر ريحانيان، پاياننامه كارشناسي ارشد، 1378).

«جرج گردن» نيز فرهنگ سازماني را نظام فرضيات و ارزش هاي مشتركي ميخواند كه بهطور گسترده رعايت ميشود و به الگوي رفتار خاصي منجر ميشود (ريحانيان، 1378). استانلي ديويس فرهنگ سازماني را الگوي ارزش ها و باورهاي مشتركي ميشمارد كه به اعضاي يك نهاد معني و مفهوم ميبخشد (محمدعلي طوسي، 1376، ص 156).

در رابطه با اين كه فرهنگ سازماني چه نقش هايي را در سازمان ايفا و چه وظايفي را برعهده دارد، رابينز پنج نقش و وظيفه زير را بر ميشمارد:

1 - فرهنگ بهعنوان تعيينكننده مرز سازماني و تفكيك كننده آن ها از هم

2 - فرهنگ بهعنوان تزريق

 
   
نظرهای شما :  
فرشاد که دراوز نیستم [29/1/1397] : ممنون بخاطر معرفی نویسندگان مختلف شهرمان درمجله ودرسایت من خانم بذرافشان را تا حالا ندیده بودم ونمی شناختم وخوشحال شدم جوانان شهرم روزبروز مدارج تحصیلی را میگذرانند وایشان قرار است دکتر شوند ودرخواستی هم از ایشان دارم درمقالات دیگرشان کمی ساده تر بنویسند تا برای همه قابل درکتر باشد
 
رضایی [29/1/1397] : خوب بود استفاده کردم
 
فاطمه [1/2/1397] : کمی سخت نوشتن ولی خوب بود
 
رهنما[1/2/1397] : وجود نریات دراوز بایستی ارج گذاشت بحوبی چهره های جدیدی معرفی میشوند که از اثرات خوب وجود نشریات است
 
نام: