بروجردی در آخرین فرصت نمایندگی خود، این بار از خرداد ۱۴۰۳ نماینده مردم ۵ شهرستان لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

آمار نهایی آرا پس از انتشار از سوی هیات اجرایی منتشر خواهد شد.